Lietošanas noteikumi

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
Šo vietni pārvalda koshakova.store. Visā vietnē termini “mēs” un “mūsu” attiecas uz koshakova.store. koshakova.store piedāvā šo vietni, tostarp visu informāciju, rīkus un pakalpojumus, kas šajā vietnē ir pieejami jums, lietotājam, ar nosacījumu, ka jūs piekrītat visiem šeit norādītajiem noteikumiem, nosacījumiem, politikām un paziņojumiem.
Apmeklējot mūsu vietni un/vai iegādājoties kaut ko no mums, jūs iesaistāties mūsu “Pakalpojumā” un piekrītat ievērot tālāk norādītos noteikumus un nosacījumus. Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi attiecas uz visiem vietnes lietotājiem.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus, pirms piekļūstat mūsu vietnei vai izmantojat to. Piekļūstot jebkurai vietnes daļai vai izmantojot to, jūs piekrītat ievērot šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja jūs nepiekrītat visiem šī līguma noteikumiem un nosacījumiem, jūs nedrīkstat piekļūt vietnei vai izmantot nekādus pakalpojumus.
Mūsu veikals tiek uzturēts Shopify Inc. Viņi nodrošina mums tiešsaistes e-komercijas platformu, kas ļauj mums pārdot jums savus produktus un pakalpojumus.

IZMANTOTĀS DEFINĪCIJAS

Noteikumi – šie noteikumi, to papildinājumi, grozījumi, kas ir publicēti koshakova.store tīmekļa vietnē.
Pārdevējs – SIA KABITO, reģ. nr. 40103589277, juridiskā adrese: Tālavas Gatve 13-17, LV-1029, Rīga, numurs: +37129699016.
Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas izdara Pasūtījumu Tīmekļa vietnē un veic samaksu par pasūtītajām Precēm.
Tīmekļa vietne – virtuāla tīmekļa vietne, kura ir atrodama pēc adreses: koshakova.store un kurā Pircējs var veikt Preču pasūtījumus un veikt maksājumus tiešsaistes režīmā.
Interneta veikals – Pārdevēja struktūrvienība „ koshakova.store”, kas īsteno Interneta veikala darbību.
Preces – jebkuras preces, kuras Interneta veikals Tīmekļa vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties.
Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras Preces vizuālā attēlojuma un Preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās Preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot Preču atgriešanu.
Pasūtījums – Tīmekļa vietnē Pircēja tiešsaistē izdarīts Pasūtījums, kurā Pircējs norāda Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, kā arī norāda savu izvēlēto Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums skaitās pilnībā pabeigts, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm.
Iepirkumu Grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Iepirkumu groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par Iepirkumu grozā iekļautajām Precēm.
Reģistrēts lietotājs – Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā reģistrējies Pircējs, kurš ir aizpildījis standartizētā anketā pieprasītās ziņas par sevi, lai Interneta veikals šo Pircēju varētu identificēt, un piedāvāt Pircējam dažādus papildus labumus un priekšrocības, turpmāk iepērkoties Interneta veikalā.
Lojalitātes programmas klients – Reģistrēts lietotājs, kas ir skaidri izteicis savu piekrišanu saņemt Pārdevēja mārketinga piedāvājumus, īpaši Pircējam no Pārdevēja puses sagatavotus piedāvājumus, kā arī informāciju par dažādām Preču izpārdošanas akcijām un citiem piedāvājumiem.
Pasūtījuma apstiprināšana – sistēmas automātisks paziņojums, ka Pircēja Pasūtījums ir pieņemts un sākta Pasūtījuma komplektēšana, un kas tiek nosūtīts automātiski Pircējam uz e-pastu pēc Iepirkuma grozā ievietoto Preču apmaksas.
Distances līgums – saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.
Atteikuma tiesības – Pircējam ir tiesības 5 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie Noteikumi nosaka Preču pirkšanu Interneta veikalā, pirkumus veicot Tīmekļa vietnē, kā arī nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju.
1.2. Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti Tīmekļa vietnē, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.
1.4. Ja Pasūtījums ir nosūtīts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemērotas tās tiesiskās attiecības, kas bijušas spēkā brīdī, kad Pircējs izdarīja Pasūtījumu, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.
1.5. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Brīdī, kad Pircējs veic Pasūtījumu, Pircējs var paļauties uz Tīmekļa vietnē norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Pircējam būs saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā.
1.6. Pircējs Preces var pasūtīt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrēšanās.
1.7. Ja Pircējs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju, jāizvēlas poga „Reģistrēties” un Pircējam jāaizpilda pieprasītā obligātā informācija.

2. PREČU KATALOGS UN CENAS

2.1. Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.
2.2. Tīmekļa vietnē izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Tīmekļa vietnē. Jebkādas Tīmekļa vietnē esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus.
2.3. Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras no Precēm.
2.4. Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
2.5. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida. Piegādes cenas un piegādes iespējas ir aplūkojamas Noteikumu 4.sadaļā.

3. IEPIRKUMU GROZS

3.1. Iepirkumu grozs tiek veidots tad, kad Pircējs veic Preču atlasi un nospiež pogu „Pievienot grozam”. Pievienojot preces Iepirkumu Grozam, Preces vēl netiek iegādātas. Iepirkumu Groza saturu Pircējs varat mainīt jebkurā laikā: pievienot jaunas Preces vai izņemt Preces, kuras nevēlas pirkt.
3.2. Preces var meklēt, izmantojot plašas meklēšanas funkcijas un meklējot pēc dažādiem meklēšanas parametriem.
3.3. Kad Pircējs visas vēlamās Preces ir ievietojis Iepirkumu grozā, Pircējam ir jānospiež poga „Grozs”, tur būs iespēja apskatīt visus Pircēja izvēlētos produktus, mainīt produktu skaitu un /vai atteikties no kāda produkta, pēc kura būs iespēja nonākt pie nākamās pasūtījuma darbības „Pirkt”.
3.4. Formējot Pasūtījumu, ir jāievada pareizi un precīzi dati (“kontaktinformācija”). Ievadītie dati ir jāpārbauda, uzmanīgi jāizlasa visa informācija un Pircējam jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. Pircēja ievadītās informācijas precizitāte ir svarīga, jo no tās ir atkarīga Pasūtījuma izpilde un Preču piegāde.
3.5. Ņemot vērā, ka Tīmekļa vietnē vienlaicīgi Preces pasūta daudzi Pircēji un Akcijas preču skaits Interneta veikalā var nebūt pietiekošs visiem, kas tās vēlas iegādāties, tad Preču cenas var mainīties laikā, kamēr Pircējs veic Preču atlasi un pievienošanu Iepirkumu grozam. Galīgā kopējā maksa (tai skaitā piegādes izmaksas) un iespējamais pasūtāmais Preču sortiments un pieejamais Preču skaits tiks uzrādīts pēc pasūtījuma noformēšanas.

4. PREČU PIEGĀDES VEIDI UN MAKSA PAR PIEGĀDI

4.1. Piegādes valstis: Eiropas valstis un Krievija (Maskava un Sanktpēterburga).
4.2. Piegādes metodes:
- Izņemt veikalā
- Piegāde uz Omniva pakomātiem
- Piegāde ar kurjeru
- Piegāde ar Latvijas pastu
Katra pasūtījuma piegādes metode tiek saskaņota individuāli.
4.3. Piegādes laiks
- Latvija un Igaunija: piegādes tiek veiktas vidēji 1-3 darba dienu laikā pēc apstiprināšanas.
- Citas Eiropas valstis: piegāde tiek veikta vienas nedēļas laikā pēc apstiprināšanas.
- Krievija (Maskava un Sanktpēterburga): piegādes tiek veiktas divu nedēļu laikā pēc apstiprināšanas.
4.4. Piegādes izmaksas:
- Latvija: visiem pasūtījumiem bez maksas.
- Citas Eiropas valstis un Krievija (Maskava un Sanktpēterburga): € 20. Vai bezmaksas piegāde pasūtījumiem virs € 200.
4.5. Ja Pircējs ir izvēlējies Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē, tā var būt jebkura Pircēja izvēlēta adrese, kurā tam ir ērti saņemt Preces un kurā Pircējs ir sastopams (mājas adrese, darba vieta vai cita Pircēja norādīta vieta) Latvijas Republikas teritorijas robežās.
4.6. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējam netiks atgriezta maksa par piegādi. Kā arī atpakaļsūtīšanas piegādes izmaksas sedz pircējs.

5. APMAKSAS NOTEIKUMI

5.1. Pēc piegādes veida izvēles Pircējam ir iespēja izvēlēties sev vēlamo maksāšanas veidu.
5.2. Pircējam ir iespēja norēķināties:
- veicot bankas pārskaitījumu uz bankas kontu
- skaidrā naudā vai ar kredītkarti piegādes brīdī
- ar bankas maksājumu karti
- ar banklink palīdzību

6. PASŪTĪJUMA IZPILDE

6.1. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu, kad Pārdevējs ir to apstiprinājis. Pasūtījumu Pārdevējs parasti apstrādā vienas dienas laikā.
6.2. Par pasūtījuma apstiprināšanu tiek uzskatīts e-pasts, zvans vai īsziņa, ko Pircējs saņem no Pārdevēja.
6.3. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas Pircējs un Pārdevējs vienojas par piegādes detaļām telefoniski vai rakstiski. Preču piegādes metode tiek saskaņota individuālā kārtībā.
6.4. Ja Pircējs kā Preču saņemšanas vietu ir norādījis Latvijas pasta nodaļu, tad Pircējs pēc Latvijas Pasta rakstiska paziņojuma saņemšanas var doties uz saņemšanas vietu.
6.5. Ja Pircējs kā Preču saņemšanas vietu ir norādījis Omniva paku automātu (pakomātu), tad Pircējs pēc īsziņas saņemšanas var doties uz saņemšanas vietu.
6.6. Ja Pircējs ir izvēlējies izņemt preci veikalā, Pircējs var doties saņemt pasūtītās Preces, kad Pārdevējs būs par to ziņojis.
6.7. Pircējs apzinās, ja Pircējs nav sastopams adresē, kādu tas norādījis Pasūtījumā, tādā gadījumā Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču nesaņemšanu vai saņemšanas aizkavēšanos. Ja Pircējs nav vispār uz vietas adresē vai vietā, kuru tas norādījis Pasūtījumā vai nav ieradies uz Pasta nodaļu pēc Paziņojuma saņemšanas norādītajā laikā, tad Preču nepiegādāšanas gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par Precēm un par Preču piegādi.
6.8. Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.

7. PREČU SAŅEMŠANA

7.1. Saņemot Preces, Pircējs parakstās par Preču saņemšanu, kas nozīmē, ka Pasūtījums ir izpildīts. Parakstīšanās veids ir atkarīgs no Preču saņemšanas veida.
7.2. Pasūtītās Preces var saņemt Pircējs pats personīgi vai tā pilnvarotā persona. Pircēja pilnvarotā persona ir tā, kas zina unikālo Pasūtījuma numuru vai Pasūtītāja vārdu, uzvārdu.

8. PREČU KVALITĀTE

8.1. Atverot iepakojumu, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā un vai ir piegādāts pasūtītais Preču veids un skaits, vai Preces nav ar defektiem vai citiem bojājumiem. Tāpat Pircējam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi.
8.2. Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas.

9. GARANTIJA

9.1. Garantija ir ražotāja apsolījums bezmaksas atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

10. ATTEIKUMA TIESĪBAS

10.1. Atteikuma tiesības ir Pircēja tiesības 5 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.
10.2. Lai prece būtu piemērota atgriešanai, tai jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā to saņēma Pircējs, nelietotai, ar etiķetēm un oriģinālajā iepakojumā. Pircējam ir jāuzrāda kvīts vai pirkuma apliecinājums.
10.3. Lai sāktu atgriešanas procesu, Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: support@koshakova.store. Ja atgriešana tiek apstiprināta, Pārdevējs nosūta Pircējam atgriešanas nosūtīšanas uzlīmi, kā arī norādījumus par to, kā un kur nosūtīt paku.
10.4. Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, neieskaitot piegādes izmaksas, kā arī transporta izmaksas par preces atgriešanu. Atmaksa tiek veikta ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir apstiprinājis Pircēja pieprasījumu atgriešanai. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs.
10.5. Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no 10.2.punktā norādītajiem gadījumiem.

11. SŪDZĪBU, PRIEKŠLIKUMU UN IEROSINĀJUMU IZSKATĪŠANA

11.1. Ikviens Pircējs var izteikt Interneta veikalam ieteikumus, priekšlikumus par Interneta veikala darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz e-pastu support@koshakova.store.

12. PIRCĒJA PERSONAS DATU APSTRĀDE

12.1. Visa informācija par Pircēju, kuru Pircējs nodod Pārdevējam un kas kļuvusi zināma, Pircējam šādu informāciju sniedzot Tīmekļa vietnē, tiks uzskatīta par labprātīgi iesniegtu no Pircēja puses.
12.2. Veicot Pircēju (fizisku personu) personas datu apstrādi, Pārdevējs ir Pārzinis Fizisko personu datu aizsardzības likuma kontekstā.
12.3. Paredzētais personas datu apstrādes mērķis ir Preču pasūtījumu un pirkumu noformēšana, iepērkoties Interneta veikalā.
12.4. Personas datu apstrāde Interneta veikalā izriet no Pircēja kā datu subjekta līgumsaistībām ar Pārzini (Pārdevēju), un, ievērojot datu subjekta (Pircēja) lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu Distances līgumu.
12.5. Informācija par Pircēju tiek uzskatīta par konfidenciālu un Pārdevējs to izmantos tikai un vienīgi personas datu apstrādei, kuras mērķis ir Preču pirkumu organizēšana, Preču piegādes pakalpojumu īstenošana un Pircēja informēšana par jaunumiem Preču klāstā, ja Pircējs tam ir piekritis. Pircēja personas dati tiks izmantoti tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu Pircēja Pasūtījumus un nodrošinātu Preču piegādes Pircējam.
12.6. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt pie saviem personas datiem, labot tos, ja tie ir mainījušies, kā arī dzēst datus, ja tie ir kļūdaini vai zaudējuši aktualitāti. Reģistrētie lietotāji var paši piekļūt saviem personas datiem un veikt tajos labojumus.
12.7. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no jaunumu saņemšanas, un šādā gadījumā Pircējam ir jānosūta e-pasts uz adresi: support@koshakova.store .
12.8. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā dzēst sevi kā Reģistrēto lietotāju, un šādā gadījumā Pircējam ir jānosūta e-pasts uz adresi: support@koshakova.store .

13. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI UN NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

13.1. Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.
13.2. Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pircējam ir radies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu vai par to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ.

14. DISTANCES LĪGUMA NOSLĒGŠANA, DISTANCES LĪGUMA TERMIŅŠ

14.1. Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas noteikumiem, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.
14.2. Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai un nepieciešamības gadījumā tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.
14.3. Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precēm.
14.4. Distances līguma gadījumā Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un lai tā nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību.
14.5. Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.

15. STRĪDU RISINĀŠANA

15.1. Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem https://koshakova.store/ lapā, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.
15.2. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

16. PIEKĻUVE TĪMEKĻA VIETNEI

16.1. Lietotāji tīmekļa vietnei var piekļūt uz laiku, un SIA “KABITO” patur tiesības grozīt vai atsaukt šo tīmekļa vietnes nodrošināto pakalpojumu bez brīdinājuma (sk. turpmāk). SIA “KABITO” nav atbildīga par gadījumiem, ja kāda iemesla dēļ tīmekļa vietne kādā brīdī vai kādu laikposmu nav pieejama.
16.2. SIA “KABITO” ir tiesības aizliegt un/vai pārtraukt tīmekļa vietnes lietošanu (vai atsevišķu tās pakalpojumu darbību) jebkuram lietotājam, ja SIA “KABITO” pamatoti uzskata, ka šī piekļuve var apdraudēt SIA “KABITO” un/vai lietotāju un/vai trešās personas, kā arī tad, ja šis lietotājs ir pārkāpis tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus un/vai tiesību aktus.
16.3. Laiku pa laikam SIA “KABITO” var ierobežot piekļuvi tīmekļa vietnei vai atsevišķām tās daļām. SIA “KABITO” regulāri atjaunina tīmekļa vietnē pieejamo informāciju un jebkurā brīdī var mainīt tās saturu. Nepieciešamības gadījumā SIA “KABITO” var apturēt piekļuvi tīmekļa vietnei vai pārtraukt tās darbību uz nenoteiktu laiku.

17. SAITES UZ TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETNĒM

17.1. Šajā tīmekļa vietnē var būt izvietotas saites uz citām – ārējām vietnēm, lai sniegtu papildu informāciju. Sekojot šīm saitēm, ārējā tīmekļa vietne var tikt atvērta visa ekrāna lielumā un parādīties vietnes ietvarā, lai atvieglotu navigāciju atpakaļ uz vietni. SIA “KABITO” nav saistīts ar ārējām tīmekļa vietnēm un neatbild par to saturu.

18. VĪRUSI, UZLAUŠANA UN CITI NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI

18.1. Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot tīmekļa vietni, apzināti ienesot tajā vīrusus vai citus materiālus, kas ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīgi. Jūs nedrīkstat censties nesankcionēti piekļūt tīmekļa vietnei, serverim, uz kura glabājas tīmekļa vietne, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas ir pievienota tīmekļa vietnei. Visas iepriekšminētās darbības var tikt uzskatītas par noziedzīgiem nodarījumiem atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un par to izdarīšanu jūs var sodīt.
18.2. SIA “KABITO” neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisījuši tehnoloģiski kaitīgi materiāli, kas var inficēt datora aprīkojumu, datorprogrammas, datus vai citu patentētu materiālu, jums lietojot tīmekļa vietni vai lejupielādējot no tīmekļa vietnes vai ar to saistītajās tīmekļa vietnēs ievietoto materiālu. Atbilstoši labai dator praksei ieteicams veikt vīrusu pārbaudi visos materiālos un/vai saturā, kam piekļūts no šīs tīmekļa vietnes vai kas lejupielādēts no šīs tīmekļa vietnes, izmantojot komerciāli pieejamu un atjauninātu vīrusu pārbaudes programmatūru.

19. ATRUNAS

19.1. Šīs tīmekļa vietne saturā var būt neprecizitātes vai drukas kļūdas. Laiku pa laikam šajā tīmekļa vietnē bez brīdinājuma var tikt izdarītas izmaiņas. Tomēr SIA “KABITO” neuzņemas pienākumu regulāri atjaunināt tīmekļa vietnē pieejamo informāciju. Turklāt SIA “KABITO” negarantē, ka šī tīmekļa vietne darbosies bez traucējumiem vai kļūdām vai ka šī tīmekļa vietne ir savienojama ar jūsu datoru, programmatūru vai aparatūru.
19.2. SIA “KABITO” dara visu iespējamo, lai uzturētu tīmekļa vietnes saturu un nodrošinātu tā pieejamību. Tomēr lietotāji piekrīt, ka SIA “KABITO” ir tiesības uz laiku vai pastāvīgi mainīt un/vai pārtraukt visas tīmekļa vietnes vai tās daļas darbību, brīdinot vai nebrīdinot lietotājus par to iepriekš, ja pieejamību var ietekmēt lietotāju aprīkojums, citi sakaru tīkli, ievērojams cilvēku skaits, kas vienlaikus cenšas pievienoties tīmekļa vietnē , vai cits iemesls. Tā vai citādi SIA “KABITO” patur tiesības jebkurā brīdī uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt visas tīmekļa vietnes vai tās daļas darbību, lai uzturētu vai atjauninātu tīmekļa vietni , vai cita iemesla dēļ.

20. KONTAKTINFORMĀCIJA
Jautājumus par pakalpojumu sniegšanas noteikumiem sūtīt mums uz support@koshakova.store